Měření termokamerou


Provádím měření kvalitní německou termokamerou TESTO 880-1 s teplotní citlivostí <0,1 °C. Nejlepším obdobím pro snímkování úniku tepla z budov je zima (říjen až duben), proto máte-li zájem o zjištění stavu své nemovitosti zhlediska tepelných ztrát, neváhejte a včas si domluvte termín měření.

Co vše se dá odhalit?

Ve stavebnictví

Kontrola provedení stavebních prací (zateplení budov, osazení oken a vstupních dveří).
Špatné utěsnění oken a dveří.
Nevhodně provedené zateplení fasády či střechy.
Skutečný stav obvodového zdiva před zateplováním a optimalizace tloušťky zateplení rozdílných stavebních konstrukcí.
Praskliny a trhliny ve zdivu pod omítkou.
Problémy v komínovém systému.
Porušení tepelné izolace stropních konstrukcí.
Závady v podlahovém vytápění, rozvodech topení, vody a v kotelnách atd.

Problémy v elektroinstalacích

Přehřívání rozvaděčů, elektromotorů, kabelů, jističů, atd. (i pod napětím).
Závady na strojích a zařízeních.
Ložiska, dopravní pásy, stav tepelných izolací v hutním průmyslu, ztráty tepelných rozvodů, atd.

Další využití

Ve zdravotnictví.
Vyhledávání osob a zvířat, atd.

Ceník:

V ceně měření je zahrnuta práce s termokamerou, vnější prohlídka budovy, vnitřní prohlídka budovy, vyhotovení protokolu s naměřenými údaji na CD ve formátu PDF.

Rodinný dům: 1 500,- Kč bez omezení počtu fotografií.
Bytový dům nebo panelový dům dohodou podle náročnosti.
Při časové náročnosti nad tři hodiny: 500,- Kč/hod.
Písemné doporučení opatření k odstranění závad: 500,- Kč
Opakovaná prohlídka se slevou 20 %
Doprava na místo měření do 10 km zdarma, dále pak 7,- Kč/km

Uvedené ceny jsou bez DPH.